1. Objecte i generalitats

Les presents Condicions d’Ús (en endavant, les “Condicions”), a més d’altres condicions
particulars que poden establir-se, tenen per objecte el lloc web
www.mandarinesdeborriana.cat,
en endavant Lloc Web així com les condicions de compra a través del mateix.
El Lloc Web és titularitat d’Oscar Miró Molés amb NIF 20247071X i amb domicili a
Federico Garcia Moliner, 3 3A de Borriana (12530), en endavant Mandarines de Borriana.
L’ús dels serveis del Lloc Web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes ofertats,
suposa l’acceptació del Client o Usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna
de les presents Condicions. El registre en el Lloc Web i l’ús dels serveis comporta que les
seves dades com Usuari passaran a formar part dels fitxers de Mandarines de Borriana.
Mandarines de Borriana proporciona informació sobre els seus productes, i ofereix la
possibilitat d’adquirir-los a través del Lloc Web. Les persones que desitgen adquirir
productes hauran de ocmpletar el respectiu formulari de registre previ al procés de
compra i seguir els pasos que Mandarines de Borriana li anirà indicant a través del Lloc
Web.
Les presentes Condicions a més de la Política de Privacitat i l’Avís Legal del Lloc Web són
les úniques condicions aplicables a l’ús del Lloc Web i a la compra dels productes a través
del mateix i substitueixen a qualsevols altres condicions. En conseqüència, l’Usuari que
accedeix al Lloc Web, es registre i realitze la compra de productes a través del Lloc Web
accepta sotmetre’s i queda vinculat per les Condicions, la Política de Privacitat i Avís
Legal tal i com es troben redactades en el moment que en què s’accedeix al Lloc Web.
Tot Usuari que es registre al Lloc Web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

2. Informació sobre els productes

Mandarines de Borriana es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes
oferits als Usuaris a través del Lloc Web i podrà en qualsevol moment afegir nous
productes als inclosos en el Lloc Web, entenent-se, excepte que es dispose una altra
cosa, que aquests nous productes es regiran per allò disposat en les Condicions que se
troben en vigor en aquell moment.

3. Sistema de compra

Per procedi a la compra del producte, l’Usuari, haurà de seleccionar el producte que
desitja comprar i afegir-lo al Carret. Una vegada completada la selecció de productes
objecte de compra, l’Usuari haurà de polsar l’icona “Carret”. A continuació, s’indicaran els
productes seleccionats per la seva compra i l’Usuari haurà de seleccionar entre les
opcions disponibles per a l’enviament dels productes a la direcció indicada i la forma de
pagament dels mateixos.
Les dades facilitades a Mandarines de Borriana a través del corresponent formulari són
elements indentificadors per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i
intransferible.

4. Forma de pagament

Els mètodes de pagament acceptats en el Lloc Web són: Targeta de crèdit o dèbit,
Paypal, Transferència Bancària i Contrareemborsament, amb un sobrecost de 2€ aquest
últim.

5. Enviaments

Els enviaments es realitzen, generalment, mitjançant servei de missatgeria privada.

6. Impostos

Els preus inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però cap altre impost, taxa, aranzel
o recàrrec.

7. Preu

Els productes es vendran al preu que s’indica en el moment de la confirmació de la
comanda per part del client. Mandarines de Borriana podrà modificar preus, articles,
ofertes i altres condicions comercials sense preavís.

8. Modificació de les condicions

Mandarines de Borriana es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en
qualsevol moment. L’Usuari estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el
moment en què accedisca al Lloc Web.

9. Reclamacions

L’Usuari pot fer-nos arribar les seves reclamacions a info@mandarinesdeborriana.cat .

Igualment pot expressar els seus comentaris i suggeriments.

10. Ús del Lloc Web

L’Usuari es compromet a usar aquesta pàgina sols per realitzar compres o fer consultes.

11. Responsabilitat

Mandarines de Borriana no es fa responsable dels retards en les entregues de les
comandes, o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es deu a esdeveniments de
força major, i per això, fora del nostre control, entenent-se entre altres causes de força
major: vagues, accidents, errors en l’adreça per part de l’usuari, desastres naturals…

12. Protección de dades

A l’accedir al Lloc Web, l’usuari pot autoritzar a Mandarines de Borriana a utilitzar la seva
informació personal. Tota informació proporcionada és confidencial. Mandarines de
Borriana processarà aquestes dades d’acord amb allò disposat en la LOPD i altres lleis
aplicables i garantitzant que la informació es recopila seguint totes les mesures de seguretat necessàries.
L’usuari podrà accedir a aquestes dades, rectificar-les, oposar-se
al tractament o anul·lar-los escrivint-nos a info@mandarinesdeborriana.cat

13. Ús de cookies

Mandarines de Borriana informa que aquest Lloc Web utilitza cookies en els processos
interns de funcionament. Aquestes cookies permeten controlar les dades de navegació de
l’usuari a efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el
nostre Lloc Web. La vigència d’aquestes cookies és l’estimada necessària per aconseguir
aquests objectius. En cap cas s’utilitzen cookies per l’adquisició de dades personals
identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors
d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les cookies. Pot ser advertit
prèviament a la seva instal·lació o impedir-la, si és aquesta la seva voluntat.

14. Condicions d’ús

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís
legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de
l’Estat Espanyol, sent els jutjats de Vilareal els únics competents.
Tots els usuaris de la web, independentment de la juridiscció territorial des de la qual es
produïsca el seu accès, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb
renúncia expressa a qualsevol altra legislació que li pogués correspondre. En el cas que
els usuaris del lloc web efectuen compres i tinguin la condició de consumidors finals la
competència judicial correspondrà als jutges i tribunals del domicili de l’usuari.