A l’estiu els tarongers de Mandarines de Borriana només tenen set, igual que les persones.

A l’estiu els tarongers de Mandarines de Borriana només tenen set, igual que les persones.

L’estiu és època d’or dels regadors, uns hòmens que coneixen com si fora sa casa la xarxa inextricable de sèquies que creuen els camps de tarongers de Borriana.

“Eixa sèquia acaba ahi davant. D’ahí en amunt l’aigua va en sentit contrari. Això és aixina des que els moros van traure els nivells. Tants segles que han passat i l’aigua sempre va en la mateixa direcció!”

El nostre pare no deixa mai de meravellar-se per l’herència que els àrabs (o berbers, segons els últims estudis) van deixar al territori que avui conexem com a País Valencià.

L’estu és l’època d’or dels regadors, uns hòmens que coneixen com si fora sa casa la xarxa inextricable de sèquies que creun els camps de tarongers de Borriana. Saben a quina hora arriba l’aigua, quines portelles han d’obrir per regar quins horts, i quines s’han de mantenir tancades.

“A l’estiu els arbres només tenen set, igual que les persones” és una de les màximes del pare. L’aigua del riu de Millars, juntament amb els nutrients d’una terra que els moros van domesticar, és el secret d’unes mandarines que ara no són més que una promesa de felicitat. Bones vacances a tots!